Nhà quảng cáo muốn phân bổ ngân sách bổ sung để quảng cáo dòng sản phẩm mới. Để thực hiện mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo:

Nhà quảng cáo muốn phân bổ ngân sách bổ sung để quảng cáo dòng sản phẩm mới. Để thực hiện mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo:

 Nhà quảng cáo muốn phân bổ ngân sách bổ sung để quảng cáo dòng sản phẩm mới. Để thực hiện mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo:

Thi tín chỉ Google AdWords để trở đối tác của Google - Google Partner

1. quảng cáo văn bản bổ sung mô tả cụ thể dòng sản phẩm.

2. nhóm quảng cáo cụ thể cho dòng sản phẩm với ngân sách hàng ngày cao hơn.

3. chiến dịch có ngân sách hàng ngày riêng biệt cụ thể cho dòng sản phẩm.

4. nhóm quảng cáo cụ thể cho dòng sản phẩm với văn bản quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ từ ... Google, chỉ mang tính chất tham khảo.